1       Algemeen

Huidige privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u toegang hebt of gebruik maakt van de website www.vlem-horeca-service.be, verder ‘de website’ genoemd.

Vleminckx Horeca Service nv neemt de verwerking van uw persoonsgegevens zeer ernstig en garandeert een gepaste bescherming conform de meest recente wetgeving daaromtrent.

Deze privacyverklaring dient samen te worden gelezen met onze Cookieverklaring die eveneens van toepassing is op het gebruik van de website.

De website wordt ter beschikking gesteld door Vleminckx Horeca Service nv met zetel te 3110 Rotselaar, Stationsstraat 180 bus 6D en gekend onder ondernemingsnummer 0433.222.784.

U kan ons contacteren via het contactformulier op de website, met een email naar info@vlem.be, op voormeld postadres of per telefoon op het nummer 016/29.66.35.

2       Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

2.1    Persoonsgegevens die de u ons meedeelt

Voor een louter bezoek of het gebruik van de website hoeft u geen persoonsgegevens te verstrekken.

Wanneer u het contactformulier invult, worden volgende persoonsgegevens door ons verzameld:

  • uw naam
  • uw e-mailadres

Het door u ingevulde ‘onderwerp’ en ‘bericht’ in het contactformulier worden door ons niet beschouwd als persoonsgegevens tenzij deze informatie bevatten over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Zo lang de niet-persoonsgegevens gelinkt zijn aan persoonsgegevens, worden zij ook als persoonsgegevens behandeld.

2.2    Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

De website werkt met cookies, m.n. voor uw taalvoorkeur en voor Google Analytics.

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Gebruikersgegevens waaronder uw IP-adres, uw geografische locatie, uw browsertype, de duur van uw bezoek, de pagina’s die u bezoekt en de duur per pagina, patronen aangaande de frequentie en tijdstippen van uw bezoek, enz. worden tijdens uw bezoek automatisch verzameld door Google Inc.

Vleminckx Horeca Service nv verzamelt verder geen persoonsgegevens via automatische hulpmiddelen.

2.3    Persoonsgegevens meegedeeld door derden

In zoverre persoonsgegevens door derden aan Vleminckx Horeca Services nv zouden worden meegedeeld, ziet Vleminckx Horeca Services er op toe dat deze derden de toestemming hebben bekomen om deze persoonsgegevens mee te delen.

3       Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens en wat doen wij er mee?

3.1    Persoonsgegevens die u ons meedeelt

De verwerking van uw persoonsgegevens zoals opgesomd onder 2.1 van deze privacyverklaring is noodzakelijk opdat wij de aangeboden dienst op onze website aan u zouden kunnen leveren en opdat wij hiertoe met u op een gerichte wijze in contact zouden kunnen treden.

3.2    Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld

Het verzamelen van uw taalvoorkeur zoals vermeld onder 2.2 van deze privacyverklaring heeft tot doel uw gebruiksgemak van de website te verhogen.

De overige opgesomde automatisch verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten en worden door hen verwerkt. We verwijzen hiervoor naar de privacyverklaring van Google en Google Analytics. Google kan deze verzamelde gegevens aan derden meedelen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De door Google verwerkte gegevens worden door ons, nadat zij anoniem werden gemaakt en in statistieken werden gegoten, gebruikt voor het analyseren van het gebruik en de efficiëntie van de website om alzo onze dienstverlening aan u te optimaliseren.

3.3    Mededeling aan derden en direct marketing

Uw persoonsgegevens worden door ons in geen enkel geval meegedeeld aan derden met uitzondering van de gegevens die worden meegedeeld aan de technische dienstverleners van Vleminckx Horeca Service nv om de levering van de diensten aangeboden op de website mogelijk te maken.

Uw persoonsgegevens zullen op geen enkele manier worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

4       Links

De website bevat links naar andere sites dan www.vlem-horeca-service.be waarover Vleminckx Horeca Service nv geen controle heeft en waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is.

Vleminckx Horeca Service nv adviseert u om kennis te nemen van de privacyverklaringen van deze andere websites vooraleer u uw persoonsgegevens vrijgeeft.

5       Duur van het bewaren van uw persoonsgegevens

De bekomen persoonsgegevens worden door Vleminckx Horeca Service nv maar zo lang bewaard als nodig voor het vervullen van de doelen zoals hierboven opgenomen.

6       Veiligheid van uw persoonsgegevens

Vleminckx Horeca Service nv neemt alle redelijke technologische en praktische maatregelen om uw bekomen persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, vervalsing, niet-toegestane toegang of verwerking van deze gegevens.

Vleminckx Horeca Service nv kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde.

7       Uw rechten aangaande uw persoonsgegevens

U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens die u zelf meedeelt aan Vleminckx Horeca Service nv.

U heeft op elk ogenblik het recht om gratis kennis te nemen van de persoonsgegevens aangaande uw persoon waarover wij beschikken evenals om deze gegevens te verbeteren of te wijzigen.

U heeft het recht zich te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om ons op elk ogenblik te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen. U dient zich er dan wel bewust van te zijn dat Vleminckx Horeca Service nv u mogelijks bepaalde diensten niet langer kan garanderen. Bij een verzoek om uw persoonsgegevens te wissen heeft Vleminckx Horeca Service nv bovendien het recht bepaalde persoonsgegevens toch te bewaren indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van contractuele verplichtingen die ze t.a.v. u heeft en of voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Voor het uitoefenen van al deze rechten kan u een brief richten aan Vleminckx Horeca Service nv met als adres: 3110 Rotselaar, Stationsstraat 180 bus 6D.